از طرف آن‌ها

درباره سعید روستایی و فیلم جدیدش «برادران لیلا»

مدیر
خوانش مفهومی سینمای سعید روستایی  سعید روستایی با ساخت «برادران لیلا»، سه‌گانه خود را درباره طبقه فرودست جامعه و زیست چالش‌برانگیز آن‌ها تکمیل کرد. شاید...