راهکار مقابله با دل‌تنگی

با دل‌تنگی و کسالت بعد از تعطیلات چه جوری کنار بیاییم؟

مدیر
حالا که تعطیلات سال نو به پایان رسیده، دیگه کم‌کم باید خودت رو برای شروع سال جدید کاری و حضور در فعالیت‌های اجتماعی یا حاضر...