مجله ووگ

استقبال گسترده از آلبوم جدید ادل: ۳۰

مدیر
ادل: سال‌ها به دنبال خوشبختی و پایان دادن به اضطراب‌های زندگی‌ام بودم ادل، ستاره مشهور موسیقی پاپ بریتانیا در مصاحبه‌ای که پیش از انتشار آلبوم...