ادبیات کلاسیک

ارنست همینگوی چگونه می‌نوشت؟

مدیر
روشن است که او با یک‌بار نوشتن موفق نمی‌شده است ارنست همینگوی نویسنده‌ای کمال‌گرا بود که هیچ‌گاه با یک‌بار نوشتن به جمله‌بندی‌ای که می‌خواست نمی‌رسید. اولین...

جین آستین، سیمای مرگ در پس نثر رنگین

مدیر
اطمینان خاطر آستین از این‌که اخلاقیات در آخر پیروز می‌شود، ستودنی است اگر تنها یک نویسنده وجود داشته باشد که خواندش به من نهایت آرامش...