مأموریت: غیرممکن هفت

تام کروز در سال‌های اولیه بازیگری «خیلی بدخلق» بود

مدیر
در دسامبر سال ۲۰۲۰ تام کروز با انتشار صدای فریادش بر سر تیم تولید فیلم «مأموریت: غیرممکن هفت» در سرخط خبرها قرار گرفت. مدیر برنامه سابق...