آلیس کوپر

جف بک، اسطوره گیتار در ۷۸ سالگی درگذشت

مدیر
راد استیوارت: جف بک متعلق به سیاره دیگری بود جف بک، از تأثیرگذارترین نوازندگان گیتار راک در ۷۸ سالگی درگذشت. مرگ او در صفحه رسمی...