زندگی بهتر

عوارض تحمیل وظایف والدین به فرزندان در غیاب آن‌ها

حمیده وطنی
سی سال پیش زمانی که والدینم از هم جدا شدند از بین ما پنج بچه، کوچک‌ترین فرد خانه که هنوز وارد دانشگاه نشده بود برادرم...

پاک‌سازی و تأثیر آن در میل به زندگی

سیده الهه صادقی
اگر در محیط شلوغی زندگی می‌کنید، احتمالاً ذهن شما هم مغشوش است. پاک‌سازی برای رهایی از این شلوغی و تشویش یکی از بهترین راهکارهاست. پاک‌سازی...