ایزابل آجانی

جشنواره فیلم برلیناله امسال به‌صورت حضوری برگزار می‌شود

مدیر
اهمیت هنر در زندگی علیرغم پاندمی علیرغم شیوع سویه اومیکرون ویروس کرونا، مدیران جشنواره فیلم برلیناله قصد دارند امسال این فستیوال را به‌صورت حضوری برگزار...