امپریو آرمانی‌

کت‌های دست‌دوز دولچه و گابانا در هفته مد میلان

مدیر
هفته مد میلان کار خود را با نمایش گوچی آغاز کرد خانه مد ایتالیایی دولچه و گابانا شنبه، ۱۳ ژانویه، ۲۳ دی‌ماه در هفته مد میلان مجموعه‌ای...