آثار کلاسیک

نمایش رایگان آثار کلاسیک بازسازی‌شده سینمای جهان

مدیر
بنیاد فیلم مارتین اسکورسیزی آثار کلاسیک بازسازی‌شده سینمای جهان را به‌صورت رایگان نمایش می‌دهد بنیاد فیلم مارتین اسکورسیزی در برنامه‌های ویژه‌ای به نمایش آثار کلاسیک بازسازی‌شده...