یائسگی

یائسگی چیست و چه نشانه‌هایی دارد؟

مدیر
هر زنی به‌طور طبیعی از حدود ۴۰ سالگی به بعد به دوران یائسگی می‌رسد و نشانه‌های آن را تجربه می‌کند یائسگی چیست؟ یائسگی توقف عادت...