کوئنتین تارانتینو

کوئنتین تارانتینو تصمیمش را گرفت، فعلاً نقش راوی!

مدیر
کوئنتین تارانتینو پروژه جدید شگفت‌انگیزی را شروع کرده است که خیلی زودتر از انتظار به نتیجه می‌رسد. او در ضمن‌ این را پنهان نکرد که...