نوآوری در مد

لباس‌های جلبکی جدید درراه‌اند

مدیر
تخیل در طراحی لباس‌های پایدار لباس‌های جلبکی؛ از کنف گرفته تا قارچ، اکالیپتوس تا بامبو، تعداد فزاینده‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان به دنبال پارچه‌های طبیعت دوست‌اند...