اینگمار برگمان

سینمای اینگمار برگمان به روایت اصغر فرهادی

مدیر
کارگردانی برگمان یکی از بهترین‌هاست کسی تردیدی ندارد که اینگمار برگمان یکی از بزرگ‌ترین سینماگران تاریخ سینماست؛ فیلم‌ساز بی‌نظیر سوئدی که جهان تلخ و تیره...

اینگمار برگمان؛ هزارتویی ناشناخته

مدیر
مکاشفه‌ای مسحورکننده فیلم‌های «اینگمار برگمان» را می‌توان تلاشی پرسشگرانه و اندیشمندانه درباره دل‌مشغولی‌های شخصی‌اش دانست که گویی می‌خواست به این وسیله، افکارش را با ما...