اورلاندو

تیلدا سوئینتن؛ سیمای بازیگری هنرآفرین

حسین تقی پور
آرزو داشتم می‌توانستم تنها در یک فیلم ایفای نقش کنم تیلدا سوئینتن بازیگر، مدل و هنرمند مشهور بریتانیایی است که در بسیاری از فیلم‌های مشهور...