یادگیری

آیا نوشتن با دست برای تفکر و یادگیری بهتر از تایپ کردن است؟

مدیر
نوشتن با دست حافظه را تقویت و یک پایه قوی و محکم برای خواندن، نوشتن و درک مفاهیم ایجاد می‌کند اگر شما هم در دسته افرادی...