پیتر باگدانویچ

به بهانه درگذشت پیتر باگدانویچ

ناصر سهرابی
بازمانده سینمای کلاسیک کدام عاشق سینما را سراغ دارید که فیلم ارزشمند «ماه کاغذی»، شاهکار «پیتر باگدانویچ» را تماشا کرده باشد و شیفته آن نشده...