عناصر خبر

آموزه‌های خبرنگاری: تفکیک خبر از تفسیر

مدیر
خبرنگاری اولیه، هر گزارش، صرف‌نظر از محتوای آن، باید بتواند به پنج پرسش اساسی پاسخ دهد: که (چه کسی)،، کجا (مکان)، کِی (زمان)، چه (ماهیت)...

فتوژورنالیسم

مدیر
تلاش کنید به بینش منحصربه‌فرد دست‌یابید نوشتار زیر گزیده‌ای از کارگاه «فتوژورنالیسم» استاد یونس شکرخواه است که تقدیم شما علاقه‌مندان می‌گردد. سه تعریف رایج دربارهٔ...