سیلویا پلات

سیلویا پلات؛ معمایی ناگشوده

مدیر
شاید هرگز خوشبخت نشوم اما امشب شادم… «سیلویا پلات» شاعر و رمان‌نویس برجستۀ آمریکایی، کسی که با اشعار اعتراف گونه و روایت سراسر درد و...