رابرت بنتون

کریمر علیه کریمر، داستان یک جدایی تلخ

مدیر
ایجازی هوشمندانه در بیان داستان «کریمر علیه کریمر»، درام روان‌شناسانه رابرت بنتون، فیلم‌ساز کم‌کار آمریکایی، سه دهه بعد از ساخته‌شدن و باوجود تغییرات قابل‌انتظار شرایط...