دولچه و گابانا

نمایش گنجینه ۴۰ ساله دولچه و گابانا

مدیر
نمایشگاه «از دل تا دستان: دولچه و گابانا»، گنجینه ۴۰ ساله دولچه و گابانا در کاخی مجللی در میلان برپاشده است دولچه و گابانا دست‌چینی...

کت‌های دست‌دوز دولچه و گابانا در هفته مد میلان

مدیر
هفته مد میلان کار خود را با نمایش گوچی آغاز کرد خانه مد ایتالیایی دولچه و گابانا شنبه، ۱۳ ژانویه، ۲۳ دی‌ماه در هفته مد میلان مجموعه‌ای...