الهه ‌شه‌پرست

درباره حسین کیانی و نمایش «کافه کات»

مدیر
رئالیسمِ بی‌واسطه در این دوران پریشانی و آشفته‌حالی که «فرهنگ» و «نگرش اجتماعی» و «هنر مستقل و متعهد» مفاهیم واقعی و اصیل خود را ازدست‌داده‌اند...