اتومبیل

در تابستان چیزهایی را نباید در ماشین جا گذاشت؟

مدیر
در تابستان فقط پوست ما نیست که براثر تابش نور خورشید می‌تواند آسیب ببیند بلکه هر آنچه در معرض نور مستقیم خورشید قرار گیرد ممکن...