آیدا ماهیانی

نگاهی به فیلم «ارادتمند، نازنین بهاره تینا» ساخته عبدالرضا کاهانی

مدیر
یک فیلم بی‌سروته‌! عبدالرضا کاهانی پیش‌ازاین داشت زبان و جهان سینمایی خود را می‌ساخت. فیلم‌های «هیچ»، «اسب حیوان نجیبی است» و «بی‌خود و بی‌جهت»، سه‌گانه‌ای...