آکادمی علوم و هنرهای سینمایی

شمارش معکوس برای معرفی نامزدهای اسکار ۲۰۲۲

حمیده وطنی
آیا «قهرمان» در اسکار ۲۰۲۲ شانسی خواهد داشت؟ شمارش معکوس برای رونمایی از نامزدهای نودو چهارمین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار آغازشده است. به گزارش...