آکادمی تلویزیون آمریکا

نامزدهای جوایز امی ۲۰۲۳ معرفی شدند

مدیر
«جانشینی» و «آخرین بازمانده از ما» پیشتاز جوایز امی نامزدهای هفتاد‌وپنجمین دوره جوایز امی ۲۰۲۳، پرافتخارترین جایزه تولیدات تلویزیونی، روز چهارشنبه ۱۲ ژوئیه، معرفی شدند....