آدرنالین

راه‌کارهایی برای مدیریت خشم

مدیر
هنگام خشم بخش احساسی مغز فعال‌ می‌شود و فعالیت بخش متفکر مغز کمتر می‌شود «وقتی عصبانی می‌شوم، فکرم کار نمی‌کند.»، «خون جلوی چشمم را می‌گیرد...