گوشی‌های هوشمند

خبرنگاری با موبایل، خبرنگاری مدرن

مدیر
خبرنگاری با موبایل، سبک‌تر بودن، جلب‌توجه کمتر و سرعت بیشتر   خبرنگاری با موبایل (که به معنای جامع‌تر، استفاده از ابزار سیار هوشمندی است که...