هنر خیابانی

جشنواره هنر خیابانی لیون

مدیر
جشنواره هنر خیابانی لیون (دیوارنگاری یا گِرافیتی) برای چهارمین دوره خود پذیرای ۴۷ هنرمند از سراسر جهان است. هدف برگزارکنندگان هنرمندان محلی است، اما جشنواره همچنین...