همه‌روزه‌ای ما

گفت‌وگو با ایزابل آلنده، نویسنده شیلیایی

مدیر
دوست داریم عالی باشیم، اما زندگی این‌گونه نیست ایزابل آلنده همان‌قدر که رک‌ و یک‌دنده است، در نوشتن نیز همین‌طور است. وقتی نخستین کتاب خود...