نمایشگاه فردی

پژوهشی ژرف و سترگ و غریب در باب اشیای باستانی تمدن‌های آینده

مدیر
فرامرز کیهانی، نمایشگاه فردی ۱۳ مرداد تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ در پی اکتشافی انقلابی در آخرین ماه‌های سال ۱۴۰۱، تیمی از باستان شناسان ایرانی به...

شکسته

مدیر
کامران دیبا – نمایشگاه فردی ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ تا ۵ تیر ۱۴۰۲ «شکسته» عنوان نمایشگاه جدید کامران دیبا است. در مجموعه شکسته و نقاشی‌های کامران...

پاره‌های بودن

مدیر
فاطمه رادپور – نمایشگاه فردی ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ تا ۲ تیر ۱۴۰۲ «پاره‌های بودن»، عنوان نمایشگاه جدید فاطمه رادپور است. فاطمه رادپور متولد  ۱۳۳۹ در تهران و...

درباره تکتم صابری اشرفی و نمایشگاه اخیرش در گالری سو

مدیر
خطوط متقاطع شاعرانه این یادداشت با رویکرد فرمالیستی به نقاشی نوشته‌شده است؛ رویکردی که به توضیح آنچه از نقاشی دیده می‌شود، می‌پردازد و از توضیح...

پس از تاریکی (شیما اسفندیاری)

مدیر
نمایشگاه فردی ۶ خرداد تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ در آغاز، آدم‌های من در فضای بی‌رنگ و خاکستری طراحی زاده شدند و قرار نبود خاطره یا...