نمایشگاه برهوت

یادداشتی درباره نمایشگاه «برهوت» عباس خنجر

مدیر
بازنمایی ابهام حالا که خشکسالی صبور و پای استوار به هموار کردن مسیرش مشغول است، به کام مرگ می‌کشد هر جنبنده‌ای را حقیقت این برهوتی...