نسرین لاریجانی

نگاهی به نمایشگاه عکس‌ «اتاق تاریک» نسرین لاریجانی

مدیر
بازنمایی خیال و نه واقعیت «شهر بخشی از بیست‌وچهار ساعت بود که نمی‌توانستم در وقت فرارسیدن آن در شهر باشم. فضای خالی و تاریک شهر...