مد فلورانسی

مجموعه پاییز ۲۰۲۲ امیلیو پوچی؛ فصل سرزندگی

مدیر
هدف این مجموعه ارائه لباس‌هایی به سبک شاد «دولچه ویتا» است مجموعه پاییز ۲۰۲۲ امیلیو پوچی شامل طرح‌های پلنگی، چکمه‌های خزدار و تعداد زیادی طرح‌های...