لباس‌ زنانه

مجموعه پاییز ۲۰۲۲ امیلیو پوچی؛ فصل سرزندگی

مدیر
هدف این مجموعه ارائه لباس‌هایی به سبک شاد «دولچه ویتا» است مجموعه پاییز ۲۰۲۲ امیلیو پوچی شامل طرح‌های پلنگی، چکمه‌های خزدار و تعداد زیادی طرح‌های...