عقاب‌ها

نگاهی به پنج دهه حضور سعید راد در عرصه سینما

مدیر
در ستایش قهرمان سال‌های دور سعید راد، بازیگر نام‌آور سینمای ایران این روزها در حال درمان شکستگی استخوان لگن خود است و خوشبختانه روند بهبودی...