عباس کیارستمی

عثمان محمدپرست، استاد برجسته دوتار و موسیقی مقامی خراسان درگذشت

مدیر
نام استاد عثمان محمدپرست به عنوان گنجینه زنده بشری در زمینه موسیقی مقامی در میراث فرهنگی کشور طی سنوات گذشته به ثبت رسیده است. عثمان...

نقد فیلم «آتابای» ساخته نیکی کریمی

مدیر
حکایتی از خاطره بازی «آتابای» از آن دست فیلم‌هایی‌ است که نه در گسترش پیرنگی داستانی، بل در تصویر مردانی خاطره‌باز در موقعیت‌هایی گوناگون شکل...