سفر سنگ

نگاهی به پنج دهه حضور سعید راد در عرصه سینما

مدیر
در ستایش قهرمان سال‌های دور سعید راد، بازیگر نام‌آور سینمای ایران این روزها در حال درمان شکستگی استخوان لگن خود است و خوشبختانه روند بهبودی...

به مناسبت زادروز مسعود کیمیایی

مدیر
خیال تنها راه زنده ماندن است مسعود کیمیایی، تاریخ در تو ریشه دارد. نظاره‌گری مؤمنانه‌ات بر تاریخ بی‌نقابِ این سرزمین، شرف دارد. در این گذر...