رضا کیانیان

درباره نمایش «دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد» کار هادی مرزبان

مدیر
قهرمان سرگشته یک تراژدی عاشقانه مطلع این یادداشت می‌تواند نقل‌قولی باشد از استاد حمید سمندریان در توصیف قهرمان تراژدی. او می‌گفت: «قهرمان تراژدی هرگاه بر...

نقد بازیگری در سینما

مدیر
بررسی نقش بازیگر درروند خلق یک فیلم داستان ازاینجا آغاز شد که رضا کیانیان در مقاله‌ای نوشت «منتقدان ما بازیگری را نقد نمی‌کنند و به...