خبرنگاری بحران

روزنامه‌نگاری بحران

مدیر
جریان اطلاع‌رسانی در شرایط غیر طبیعی حادثه همیشه اتاق می‌افتد چه سیل و زلزله چه سقوط هواپیما و حتی  بحران‌های سیاسی. بحران زمانی پیش می‌آید...