بهنام تشكر

نگاهی به نمایش «توافق‌نامه» کار کورش سلیمانی

مدیر
یک اثر سیاسی بدون شعار نمایش «توافق‌نامه» نوشته فیلیپ کلودل به کارگردانی کورش سلیمانی، یک کمدی طنزآلود «لارمویانت» است که در آن اشک و رشک...