الهام اعتمادی

در خشک‌سالی، قافیه‌ها شکوفه می‌دهند

مدیر
نمایشگاه گروهی ۱۱ اسفند تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ این نمایش در فاوندری برقرار خواهد بود هدف اصلی این نمایش، نشان دادن جهات مختلف هنرمندان نوظهور...