اضطراب شبانه

چگونه احساسات منفی خود را کاهش دهیم؟

مارال گودرزی
آیا شاهد افزایش تدریجی احساسات منفی، اضطراب و استرس در وجودتان هستید؟ تشویش و اضطراب روزانه‌تان را با تغییر نگرش، رژیم غذایی و سبک زندگی...