اسپانیا

مسیر دن کیشوت

مدیر
نوشته‌ای از ماریو بارگاس یوسا درباره میگل د سروانتس اولین تلاش من برای خواندن «دن کیشوت» (دن کیخوت د لا مانچا)[۱] شکست خورد. هنوز مدرسه...