ادبیات آمریکا

کورمک مک کارتی؛ تاریکی بی‌شفقت

مدیر
مشکل امروز ما نابودی فرهنگ نیست، بلکه چیزهایی است که برای همیشه ازدست‌داده‌ایم کورمک مک کارتی، رمان‌نویس مشهور آمریکایی، اخیراً در سن ۸۹ سالگی در...