ابراهیم حقیقی

دل‌تنگی (ابراهیم حقیقی)

مدیر
نمایشگاه فردی ۱۶ اردیبهشت تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ نقاشی‌های «ابراهیم حقیقی» با نام «دل‌تنگی» جستجوی دیگر این هنرمند در عرصه‌ی نقاشی است و به یادمان می‌آورد که...