آریل دورفمن

نگاهی به دنیای هنری و سیاسی آریل دورفمن

مدیر
 عدالت مفهومی انتزاعی است برای آریل دورفمن، ژانر چیزی است که در نیمه‌‌راه به آن فکر می‌کند، هشت رمان دارد و شش نمایشنامه که فقط...