خود، رقص، جنگ و مخدرهای دیگر

حمید امامی

حمید امامی – نمایشگاه فردی

شش اسفند تا بیست‌وچهار‌ اسفند ۱۴۰۰

مطالعه‌ای در مورد سوبژکتیویته سوژه‌هایی که در تقلا با بیشمار عوامل بیرونی و درونی و کنش واکنش بین این دو متمایز می‌شوند تا در بهترین حالت راهی برای خلاصی یا دست‌کم، کاهش ملال زندگی بیابند.

گالری اعتماد میزبان نمایشگاه جدید حمید امامی است.

گالری اعتماد

تهران، میدان هفت‌تیر، خیابان مفتح، بن‌بست شیرودی، پلاک ۲۵

تلفن: ۸۸۸۲۱۲۷۱

آیتم های مشابه

این آشغال نیست

مدیر

+۲۵ نقاشی و ۳ مجسمه

مدیر

شاید این من بودم…

مدیر