کارگاه سینما

آموزه‌های فیلم‌سازی دارن آرونوفسکی

مدیر
تنها داستانی را بگو که بلدی تعریف کنی دارن آرونوفسکی، فیلم‌ساز ستایش‌شده آمریکایی که فیلم‌هایی تماشایی چون «مرثیه‌ای بر یک رؤیا»، «قوی سیاه» و «مادر»...

درس‌های بازیگری شگفت انگیز استلا آدلر

مدیر
درس‌های بازیگری شگفت انگیز استلا آدلر اگر واقعاً بازی کنید خواهید دید که لذت در نفس انجام دادن آن است. اگر شرایط محیطی نمایش و...