پنه لوپه کروز

تکرار همکاری پنه لوپه کروز و پدرو آلمودوار

مدیر
پنه لوپه کروز که در تعدادی فیلم با پدرو آلمودوار همکاری کرده، خبر از ساخت فیلم تازه‌ای از این فیلم‌ساز مؤلف اسپانیایی داده که حال...